top of page

PRODUCTEN

“Zephyr” in detail:

“Zephyr” is dus de professioneel hulpmiddel voor de schade-expert die optreedt voor rekening van verzekeringsmaatschappijen.

Overzicht van de structuur van “Zephyr”:

 

“Zephyr” wordt aangeboden onder de vorm van een mobiele app die beschikbaar is op iOS. De verschillende functies worden verdeeld over een iPhone en een iPad.

 

Dankzij de “offline”-modus en de asynchrone technologie is de gebruiker op geen enkel moment afhankelijk van de kwaliteit van het mobiele netwerk of van de wifi waarmee hij is verbonden. Alle te behandelen dossiers bevinden zich in het geheugen van zijn iPhone en iPad.

iPHONE_image_01_NL.png

Daarnaast worden, bij het ontbreken van een mobiel netwerk of wifi, alle extra stukken of informatie die de expert heeft verzameld (gegevens, foto’s, documenten, geluidsbestanden, enz.) en heeft geïntegreerd via de app, automatisch “gepusht” op de externe server zodra er een verbinding kan worden gemaakt met een netwerk. De dossiers worden dus vaak rechtstreeks in real time door de expert bijgewerkt tijdens zijn expertise ter plaatse.

 

Naast de grote winst op het vlak van doeltreffendheid en termijnen, zorgt “Zephyr” onder andere ook voor een aanzienlijke besparing op de dossierbeheerskosten in het secretariaat. 

 

Met deze oplossing treedt uw bureau voor de volle 100 % en onmiddellijk toe tot expertisewereld 3.0.

De voorstelling en de werking van “Zephyr” in enkele regels: 

Voorstelling:

De dossiers van de expert worden onderverdeeld in 3 afzonderlijke tabbladen die toegankelijk zijn vanop iPhone en iPad:

iPHONE_2_NL.png

1) ”Afspraken”: Het gaat om de lijst met alle dossiers waarvoor er een expertiseafspraak is vastgelegd. Dit wordt dus aangeboden onder de vorm van een agenda met een lijst van dossiers die zijn ingedeeld op datum en uur. Het dossier verdwijnt van het tabblad wanneer de expert alle opgelegde taken heeft uitgevoerd (bijv.: bevestigen van de aanwezige personen, dicteren van het vergaderverslag of het rapport, het invullen van de verslagperiode in het geval van afsluitingsafspraak...) Elk dossier dat nog in het tabblad staat met een datum in het verleden is dus een dossier dat vertraging heeft opgelopen bij de behandeling, wat gemakkelijk te bepalen is door de expert of zijn supervisor.

iPHONE_image_03_NL.png

2) “Beheer”: Het gaat om een lijst met de dossiers die zich virtueel bij de expert bevinden en waarvoor er van hem een specifieke actie wordt verwacht (beantwoorden van een brief, bestuderen van een meetstaat, analyseren van een technische nota, bellen naar een betrokkene...). In dit tabblad worden de dossiers ingedeeld per datum dat ze ter beheer werden afgeleverd. Een automatische kleurcode (groen, oranje en vervolgens rood) informeert de expert en zijn supervisor over de eventuele vertraging die werd opgelopen tijdens de behandeling van elk dossier en dit in functie van de interne SLA’s in het expertisebureau.

3) “Lopende dossiers”: Het gaat om alle dossiers die zijn geregistreerd op de naam van de expert. Deze kan dus spontaan tussenkomen of reageren op een eventuele interpellatie (bijvoorbeeld telefonisch) met betrekking tot de status van één van zijn dossiers. Geen paniek trouwens wanneer er een interpellatie is over een afgesloten dossier: gewoon digitaal uit het archief halen (keuzevakje aanvinken) op het kantoorplatform “Zeta” en het betrokken dossier verschijnt onmiddellijk opnieuw op de iPad van de expert...

iPHONE_image_05_NL.png

Werking: 

“Zephyr” laat de expert toe om een groot aantal acties en taken rechtstreeks uit te voeren in het betrokken dossier:

-De personen die aanwezig zijn bij de expertise bevestigen (vooraf al aangevinkt in functie van de verstuurde uitnodigingen); Deze functie is direct gekoppeld aan het aanmaken van het expertiseverslag of vooraf ingevulde brieven;

iPAD_image_10_NL.png

-Betrokkenen en hun gegevens toevoegen, hun hoedanigheid en rol in het dossier toelichten;

iPAD_image_ajouter_NL.png

-De “scoring” (moeilijkheidsgraad) van het dossier aanpassen (van 1 tot 5 sterren).

-Visualiseren van het geheel van de documenten, die vooraf werden getypeerd ("Missie", "Offerte", "Ingebrekestelling", "Brief van de tegenpartij"...) en ingedeeld op de datum dat ze in het dossier werden opgenomen. De typering van elk deel laat dus toe om te filteren, bijvoorbeeld om snel de opdracht, die door de verzekeringsmaatschappij werd verzonden, te bepalen. 

iPAD_image_12.png

-Beelden maken en integreren;

iPAD_image_13.png
iPHONE_image_20_NL.png

-Ontvangen documenten scannen, typeren (offerte, huurcontract, persoonlijke aantekeningen...) en integreren;

iPHONE_image_21_NL.png

-Een verslag, brieven, instructies dicteren; De selectie van ontvangers en de “CC” gebeurt gemakkelijk en intuïtief aan de hand van een selectie die wordt voorgesteld net voor de geluidsopname;

-Een dossier of een bepaald deel overdragen aan een collega-expert van het bureau (bijvoorbeeld voor technisch advies) of aan de secretaris die instaat voor het beheer;

iPAD_image_25.png
iPHONE_image_Anne_NL.png

-Vanop de iPhone elke betrokkene bij het dossier bellen dankzij de geïntegreerde snelkiestoetsen;

-De gehele looptijd van het dossier en dus elk van de stappen visualiseren, dankzij een gedetailleerde en filterbare Timeline;

iPAD_image_RECAP_NL.png

-De rapportering aan het einde van het dossier voltooien;

iPAD_image_08_NL.png

Al deze acties en vele andere kunnen worden uitgevoerd in elk van de tabbladen van de app. Ze staan rechtstreeks in contact met de externe server. Geen enkele van deze acties moet dus onnodig opnieuw door het secretariaat worden uitgevoerd.

"Zeta" uitgelegd:

"Zeta" is het softwaregedeelte "kantoorbeheer" van het expertisedossier.

Het betreft een oplossing met een bovenbouw onder Windows Access gevoed door een database SQL Server.

 

Deze oplossing wordt gehost in een superbeveiligde "cloud"-omgeving.

 

Onze R&D-teams werken op dit moment aan een volledige weboplossing die de naam "ZETA 2" zal dragen en binnenkort de bestaande oplossing zal vervangen.

 

De reeds beproefde betrouwbaarheid van "Zeta" zal op dat moment volledig worden aangevuld door het comfort, de gebruiksvriendelijkheid, de toegankelijkheid en het intuïtieve karakter van een modern webplatform.

Geïntegreerde oplossing “Z²”: 

Met deze oplossing wordt uw bedrijf ontlast van alle kosten die te maken hebben met de ontwikkeling, de hosting en het onderhoud van zijn informatica, zowel vaste als mobiele.Het enige wat nog onder uw verantwoordelijkheid valt, is het materiaalgedeelte en de diverse netwerkverbindingen.

Wilt u onze oplossingen uittesten?
bottom of page